Δυο κτιρια ανεξάρτητα αποτελουν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Στο ένα γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού των χαλιών και της αρχικής φύλαξης μετα το στέγνωμα.

Στο Δευτερο γίνεται η αποθήκευση των χαλιών κατα την διάρκεια της φύλαξης.Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας μας διασφαλίζουν την υψηλή ποιοτητα των παρεχώμενων υπηρεσιών αφου λειτουργούν με γνώμονα την ασφάλεια των χαλιών σας μέχρι την τελική παράδοση τους