Οχρόνος φθείρει τα χαλιά μας. Εμείς αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις σε χειροποίητα χαλιά για οποιαδήποτε φθορά και αν έχουν υποστεί με σεβασμό παντα στον τρόπο ύφανσης του κάθε χαλιού ξεχωριστά.