Εγκαταστάσεις

 • team member image
  Τίναγμα
  Αυτόματο μηχάνημα τινάγματος
 • team member image
  Καθαρισμός
  Πλυντήριο χαλιών.
 • team member image
  Συσκευασία
  Πάγκος συσκευασίας με αυτόματο μέτρημα.
 • team member image
  Άπλωμα
  Χώρος απλώματος χαλιών
 • team member image
  Αποθήκευση
  Χώρος αποθήκευσης χαλιών
 • team member image
  Αποθήκευση
  Χώρος αποθήκευσης χαλιών
 • team member image
  Αποθήκευση
  Χώρος αποθήκευσης χαλιών
 • team member image
  Αποθήκευση
  Χώρος αποθήκευσης χαλιών

Δυο κτιρια ανεξάρτητα αποτελουν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Στο ένα γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού των χαλιών και της αρχικής φύλαξης μετα το στέγνωμα.

Στο Δευτερο γίνεται η αποθήκευση των χαλιών κατα την διάρκεια της φύλαξης.Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας μας διασφαλίζουν την υψηλή ποιοτητα των παρεχώμενων υπηρεσιών αφου λειτουργούν με γνώμονα την ασφάλεια των χαλιών σας μέχρι την τελική παράδοση τους.